28 lipca 2024 r., godz. 11:00, 
Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1 

Ikona to wizerunek, który należy prawidłowo odczytać, aby w pełni zrozumieć chrześcijańską teologię w nim zawartą. Podczas spotkania w Muzeum Ikon w Supraślu odczytamy przekazy płynące z najstarszych wzorów przedstawień maryjnych i chrystologicznych.

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa, teolodzy rozważali zagadnienie „jak opisać nieograniczone, niewidzialne, niezmierzone…” (św. Jan z Damaszku). Z czasem utrwalił się kanon, w którym warstwa ikonograficzna i środki wyrazu podlegały określonym zasadom. Dzięki temu chciano uchronić ikonę przed utratą najistotniejszej idei i nadprzyrodzonego charakteru. Ikonografia pełna jest ukrytej symboliki, a najważniejsze są w niej barwy i napisy, które pozwalają prawidłowo odczytać teologiczne treści zawarte w świętym wizerunku.

Prowadzenie: Iwona Furmankiewicz
Czas trwania: ok. 60 min;
Liczba uczestników: 25 osób;
Koszt: 10 zł, z Kartą Dużej Rodziny – 5 zł
Obowiązuje rezerwacja. Informacje i zapisy: 509 336 829