Dwa kamienne krzyże, jeden cały, a drugi złamany, stoją na szczycie wzgórza cmentarnego w Knyszewiczach. W tle widać zbliżającą się burzę.

Kontakt


ul. Bema 11, 15-369 Białystok


tel. 509 336 849
archeologia@muzeum.bialystok.pl


Kierownik – Halina Karwowska


Kontakt do pracowników: h.lepionka@muzeum.bialystok.pl i.krynski@muzeum.bialystok.pl k.piasecka@muzeum.bialystok.pl a.piasecki@muzeum.bialystok.pl k.rusin@muzeum.bialystok.pl i.taranta@muzeum.bialystok.pl a.wawrusiewicz@muzeum.bialystok.pl k.zurek@muzeum.bialystok.pl


Media społecznościowe:

O NAS

Dział Archeologii rozpoczął działanie w strukturze Muzeum 1 czerwca 1956 roku. Pierwszą siedzibą działu był Pałacyk Gościnny przy ul. Kilińskiego 6. Kierowanie nim powierzono Danucie Jaskanis, która pełniła tę funkcję do 1981 roku. Z czasem dołączyli do niej Krystyna Chilmon i Krzysztof Burek. Jako kolejna zespołem kierowała Krystyna Bieńkowska. W różnych okresach w dziale pracowali także Lech Pawlata, Barbara Maciukiewicz-Czarnecka, Krzysztof Izak, Jerzy Maciejczuk, Anna Bieńkowska i Urszula Stankiewicz. W pracach terenowych i gabinetowych wspierali ich rysownicy: Ałła Samojlik i Andrzej Kisielewski oraz archiwistka Zoja Kraśko. Obecnie działem kieruje Halina Karwowska, a w skład muzealnego zespołu archeologów wchodzą: Katarzyna Rusin, Ireneusz Kryński, Adam Wawrusiewicz, Irena Taranta, Hubert Lepionka, Kornelia i Aleksander Piaseccy oraz dr Krzysztof Żurek.

Zbiory Działu Archeologii to tysiące zabytków z różnych okresów i epok pochodzące z prac badawczych prowadzonych na terenie województwa, głównie na obszarze między Biebrzą a Bugiem, a także znajdowanych przypadkowo. W ich skład wchodzą także materiały przekazane muzeum w depozyt przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Muzeum rozpoczęło samodzielne badania wykopaliskowe w 1961 roku od prac na cmentarzyskach kurhanowych z okresu wędrówek ludów w Krzywólce (stan. 1 i 2) w gminie Przerośl. Realizowano je w ramach planu naukowego Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej pod kierownictwem Danuty Jaskanis. Oprócz prac wykopaliskowych archeolodzy prowadzili także badania powierzchniowe. Początkowo opierając się na programach autorskich, a następnie w ramach ogólnokrajowej akcji Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP).

Pierwszym zabytkiem wpisanym do księgi muzealiów Działu Archeologii jest żelazny grot znaleziony na grodzisku wczesnośredniowiecznym we Wnorach Wypychach, pow. wysokomazowiecki, przekazany do Muzeum przez Jerzego Antoniewicza. Z czasem dzięki darczyńcom do Muzeum trafiło wiele cennych eksponatów, w tym m.in. toporki kamienne, krzemienne siekierki, żelazne topory, ołowiane plomby czy monety.

Efekty prac wykopaliskowych, w szczególności pozyskane w ich trakcie materiały zabytkowe, prezentowano w salach białostockiego ratusza w latach 1960–1995 na wystawie stałej „Pradzieje Białostocczyzny” oraz na licznych wystawach czasowych. Pierwszą z nich, pt.: „Wystawa archeologiczno-konserwatorska”, zorganizowano już jesienią 1956 roku.