Muzeum Podlaskie w Białymstoku gromadzi, przechowuje, konserwuje oraz udostępnia zbiory dotyczące historii województwa podlaskiego i historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także zabytki dokumentujące życie i twórczość osób pochodzących z tych ziem, które przyczyniły się do wzbogacenia dziedzictwa kulturowego Polski.
Dorobek ponad siedemdziesięciu lat działalności naszego Muzeum to bogactwo zbiorów sztuki, reprezentowanej niemal w każdej z dziedzin, zabytków archeologicznych w pełnym zakresie chronologicznym dziejów regionu, cennych archiwaliów i imponującego zbioru ikonografii oraz wielu materialnych świadectw historii Podlasia. Wystarczy wspomnieć unikalne kolekcje: szesnastowiecznych fresków supraskich, tatarianów, numizmatów, rzeźb Alfonsa Karnego czy dzieł zebranych w Galerii Sztuki Współczesnej.
Muzeum Podlaskie w Białymstoku to także zabytkowe obiekty – jedne z najcenniejszych na Podlasiu. Wielka Synagoga z 1642 roku z zachowanymi polichromiami, pałac w Choroszczy – letnia rezydencja Branickich, piękna dziewiętnastowieczna willa generała Mikołaja von Driesena – perła drewnianej architektury Białegostoku – czy inna miejska rezydencja – secesyjna kamienica Cytronów.
Naszą intencją jest udostępnienie publiczności swobodnego dostępu do wszystkich znajdujących się pod pieczą Muzeum zabytków oraz wiedzy wypracowanej przez pokolenia muzealników, który umożliwia technologia cyfrowa, zgodnie z praktyką re-use. Dbamy przy tym o jakość upublicznianych zasobów muzeum oraz o zachowanie właściwych norm prawnych, w tym dbałość o prawa autorskie, wykorzystując wolne licencje Creative Commons przy czytelnym ich oznaczeniu.

MUZEUM OTWARTE to:
Cyfrowy Katalog Zbiorów – naukowo opracowana ewidencja muzealiów
Cyfrowe Muzeum – prezentacja kolekcji muzealnych
– wydawnictwa (w tym artykuły naukowe)
materiały edukacyjne
– filmy.

Otwartość jest elementem misji naszego muzeum. Dbając o dziedzictwo Podlasia, jesteśmy zobowiązani do jego udostępniania, budowania świadomości potencjału kulturowego naszego regionu i wspierania działań twórczych jego mieszkańców. Zachęcamy do kontaktu z nami. Zrobimy wszystko, aby odpowiedzieć na Państwa potrzeby w tym zakresie.