Dział Wydawnictw
i Promocji


Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok


tel. 509 336 740
wip@muzeum.bialystok.pl


Kierownik – Zuzanna Gurłacz


O NAS

Dział Wydawnictw i Promocji mieści się w Ratuszu – głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego. Planujemy, projektujemy i realizujemy kampanie promocyjne wystaw i wydarzeń Muzeum. Zadaniem Działu jest również popularyzacja zbiorów. Współpracujemy z zespołem kuratorów i specjalistów, by przekazywać Wam merytoryczną wiedzę na temat zabytków znajdujących się pod opieką Muzeum i promować polskie dziedzictwo kulturowe.

Prowadzimy media społecznościowe oraz stronę internetową, tworzymy wideo i multimedia, by informować Was o bieżących wydarzeniach i propozycjach kulturalnych. Budujemy społeczność zainteresowaną polską i lokalną kulturą.

Koordynujemy też prace wydawnicze oraz opracowujemy materiały promocyjne. Do naszych zadań należy przygotowanie opracowań naukowych, katalogów wystaw, folderów, broszur oraz gadżetów. Organizujemy także wydarzenia muzealne: koncerty, wykłady, eventy i spotkania promocyjne.

Jesteśmy w stałym kontakcie z mediami. Otwartość jest elementem misji naszego Muzeum. Zrobimy wszystko, aby odpowiedzieć na Wasze potrzeby.

Dział rozpoczął działalność jako Dział Naukowo-Oświatowy, od lat 90. XX wieku funkcjonował jako Dział Promocji, Wystaw i Wydawnictw, w latach 2016–2021 – Dział Promocji i Edukacji, a od 2021 roku – Dział Wydawnictw i Promocji. Kierowali nim kolejno: Halina Chołodowska, Władysław Sekunda, Ryszard Świercz, Antoni Masłowiecki, Zofia Skrzypiec, Barbara Muszyńska, a od 2022 roku dział prowadzi Zuzanna Gurłacz.