Biała, ceramiczna figura siedzącego Hermesa, w postaci dojrzałego mężczyzny z nakryciem głowy ze skrzydłami, oświetla lampa błyskowa na statywie. Za lampą stoi blenda fotograficzna. Obok figury znajduje się skierowany na nią aparat.

Dział Digitalizacji Zbiorów


Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok


tel. 509 337 118
e-mail: foto@muzeum.bialystok.pl


Kierownik: Monika Węcław


O nas

Dział Digitalizacji Zbiorów mieści się w Ratuszu – w siedzibie głównej muzeum. Powstał w 2015 roku dzięki dotacji pozyskanej z Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+. Priorytet Digitalizacja. Zgodnie z założeniem projektu realizowanego w ramach otrzymanych funduszy, nie tylko wyposażono pracownię, ale również zdigitalizowano zabytki związane z wielokulturowością Podlasia, m. in.: judaika, tatariana, czy ikony. Pierwszym kierownikiem działu została Pani Anna Sierko-Szymańska, a w roku 2017 funkcję tę objęła Monika Węcław.

Dział Digitalizacji Zbiorów to profesjonalna pracownia fotograficzna oraz skanerownia. Obecnie digitalizujemy kilka tysięcy muzealiów rocznie, głównie na potrzeby dokumentacji ewidencyjnej zbiorów – udostępnianej na stronie internetowej Muzeum w postaci Cyfrowego Katalogu Zbiorów oraz w rozbudowanej postaci w wybranych kolekcjach w Cyfrowym Muzeum. Dział wykonuje również odwzorowania cyfrowe zbiorów na prośbę instytucji zewnętrznych oraz osób prywatnych, wydawane na podstawie umów licencyjnych.

W obrębie naszych działań znajduje się także wykonywanie dokumentacji fotograficznej wystaw i innych wydarzeń odbywających się w oddziałach naszego Muzeum. Bierzemy również udział w pracach nad muzealnymi wydawnictwami, przygotowując nie tylko fotografie, lecz także skład wielu publikacji i druków ulotnych.