W tym miejscu prezentujemy najciekawsze kolekcje ze zbiorów naszego muzeum. W wygodnych i komfortowych warunkach, zupełnie bezpłatnie, możecie Państwo zobaczyć to, z czego jesteśmy dumni, efekt pracy wielu osób pracujących w Muzeum Podlaskim w Białymstoku od 1949 roku. Są to spektakularne odkrycia archeologiczne, unikalne pamiątki po Tatarach polskich, szesnastowieczne postbizantyńskie freski, rzadko spotykane obiekty numizmatyczne, malarstwo polskie reprezentowane przez największe nazwiska, zbiory judaików oraz wiele, wiele innych.

Materiały publikowane w ramach pokazu: „Kolekcje Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, dostępne są na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Warunki licencji

Kolekcje archeologiczne

Kolekcje numizmatyczne

Kolekcje fotograficzne

Kolekcje archiwaliów

Kolekcje judaików

Widok na obraz Czesława Wierusza Kowalskiego „Wjazd powozem”. Obraz w złotej i ozdobnej ramie. W centrum powóz z zapalonymi latarniami wyjeżdża z lasu. W głębi widać postać woźnicy i dwie kobiety jadące z tyłu powozem. Wokół bezlistne drzewa, na drodze resztki śniegu.

Kolekcje malarstwa

Kolekcje sztuki użytkowej

Kolekcje rzeźby Alfonsa Karnego