Zamówienia publiczne powyżej 130 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa 2A – Znak postępowania: MBG.261.4.23

Postępowanie MBG.261.4.23 pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy ul. Pałacowa 2A”, prowadzone jest na platformie e-zamówienia pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6bd70977-c3f2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Dostawa wyposażenia do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy – Znak postępowania: MBG.261.3.23

Postępowanie MBG.261.3.23 pn. „Dostawa wyposażenia do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy” prowadzone jest na platformie e-zamówienia pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82ca855a-b27d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł

Zamówienia publiczne powyżej 30 000,00 euro

Przetarg AG/360/6/20 dostawa klimatyzowanego samochodu do przewozu obiektów o wartości historycznej do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy dofinansowany z programu transgranicznego Polska Białoruś Ukraina

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510410806-N-2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.01.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert 12.01.2021 r.


Informujemy, że zmienił się termin składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 12.01.2021 r. do godziny 09:00.

Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana do przetargu
SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 3

Informujemy, że zmienił się termin składania ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 11.01.2021 r. do godziny 09:00.

Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.12.2020 r.
Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie 31.12.2020 r.
Zał. Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia 31.12.2020 r.
Zał. Nr 3 do SIWZ – wzór formularza ofertowego 31.12.2020 r.

Informujemy, że zmienił się termin składania ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 07.01.2021 r. do godziny 09:00.

Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.12.2020
Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie
Zmiana w SIWZ
Zał. Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Zał. Nr 2 do SIWZ – wzór umowy
Zał. Nr 3 do SIWZ – wzór formularza ofertowego

Ogłoszenie o zamówieniu 18.12.2020 r.
SIWZ Zał.
nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do SIWZ- Projekt umowy
Zał. nr 3 do SIWZ- wzór formularza ofertowego
Zał. nr 4 do SIWZ- wzór oświadczenia o braku podstawa do wykluczenia
Zał. nr 5 do SIWZ- wzór informacji – grupa kapitałowa
Zał. Nr 3 do SIWZ – Wzór Formularza ofertowego – wersja edytowalna
Zał. Nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wersja edytowalna
Zał. Nr 5 do SIWZ – Wzór informacji że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej – wersja edytowalna

Zamówienia publiczne poniżej 30 000,00 euro

Przetarg AG/360/5/20 „Dostawa sprzętu do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy”- dofinansowany z programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukaraina

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19-03-2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 -22.02.2021 r.
SPROSTOWANIE informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.01.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.01.21
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 21.01.21
Informacja z otwarcia ofert 20.01.2021 r.

Informujemy, że zmienił się termin składania ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 20.01.2021 r. do godziny 10:00.

Załączniki:
Informacja o zmianie ogłoszenia 04.01.2021
Informacja o zmianie 04.01.2021
Załącznik Nr 2 – projekt umowy 04.01.2021
klauzula antykorupcyjna
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS242-596498-pl
SIWZ – urządzenia
Zał nr 3 do SIWZ – wzór formularza ofertowego
Zał. nr 1.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia część 1
Zał. nr 1.2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia część 2
Zał. nr 1.3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – część 3
Zał. nr 5 do SIWZ – grupa kapitałowa
Zał. nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo)
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór informacji że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.1 lit. b) – c) SIWZ
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9a91fab6-f4fd-43a5-b8a7-b5c404bf76a8
Załacznik Nr 4a do SIWZ – JEDZ przygotowany wsteepnie przez Zamawiajacego dla przedmiotowego postepowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawce i zaimportowania w serwisie ESPD