Galeria Malarstwa Polskiego, Sala Czerwona z portretami osób znanych i nieznanych z XVIII wieku. Od prawej: Portret pani Rybińskiej – autor nieznany, Stanisław August Poniatowski – Marcello Bacciarelli (warsztat), Portret Jana Klemensa Branickiego – Augustyn Mirys nad którym dwa portrety mężczyzny i damy – autor nieznany. Na końcu Portret Jana Klemensa Branickiego i Izabeli z Poniatowskich Branickiej autora nieznanego.

Ratusz w Białymstoku

Muzeum w Tykocinie

Muzeum Ikon w Supraślu

Fragment zabytkowego pomieszczenia z brązowymi ścianami, tapetami i piecem. Na podstawach stoją rzeźby Alfonsa Karnego. Przedstawiają głowy znanych Polaków, na przykład Wacława Sieroszewskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego.

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku

Muzeum Historyczne w Białymstoku

Fragment wnętrza z trzema wysokimi oknami dekorowanymi zasłonami. Między nimi dwie konsole z lustrami w rzeźbionych ramach.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej