Dział Konserwacji Zabytków


ul. Pałacowa 2a, 16-070 Choroszcz


tel. 503 981 301
pkz@muzeum.bialystok.pl


kierownik: Jerzy Ostapczuk
tel. 509 337 089
j.ostapczuk@muzeum.bialystok.pl


O NAS

Pierwsze próby stworzenia pracowni konserwacji zabytków podejmowane były w latach 80. XX w. Zatrudniona wówczas, w wymiarze ¼ etatu, konserwator zabytków zajmowała się nadzorem nad zbiorami, ich warunkami ekspozycji i magazynowania czy typowaniem obiektów do konserwacji. Właściwa pracownia konserwacji powstała w 1990 r., z siedzibą w Białostockim Muzeum Wsi, które było wówczas oddziałem Muzeum Okręgowego w Białymstoku. W 1995 roku jej kierownikiem został Jerzy Ostapczuk.

W 2017 r. rozpoczęto realizację projektu utworzenia Regionalnego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, finansowanego ze środków UE w ramach współpracy transgranicznej PL-BY-UA. W efekcie powstała nowa siedziba Działu Konserwacji Zabytków, zlokalizowana w Choroszczy przy ul. Pałacowej 2a.

Od początku istnienia pracowni konserwacji poddano kilkadziesiąt tysięcy obiektów ze zbiorów Muzeum. Pracownicy działu wykonują nie tylko rutynowe prace konserwatorskie, lecz także uczestniczą w innych działaniach o takim charakterze, np. w wydobyciu i konserwacji drewnianej trumny z Groch Starych czy nadzorach konserwatorskich, np. rekonstrukcji wnętrza Synagogi Wielkiej w Tykocinie.

W ciągu ponad trzydziestu lat działalności pracownicy działu odbywali staże doskonalące umiejętności zawodowe m.in. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Pozyskaną tam wiedzę z pozłotnictwa wykorzystano np. przy konserwacji złoconych ram obrazów z Galerii Malarstwa Polskiego. Od wielu lat uczestniczymy również w cyklicznych spotkaniach „Sztuka konserwacji”, organizowanych przez Polski Związek Artystów Plastyków, jego Sekcję Konserwatorską oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne i Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, gdzie prezentujemy zakonserwowane obiekty i referujemy przeprowadzone prace.

Dział Konserwacji Zabytków podzielony jest na pracownie: konserwacji metalu, ceramiki, papieru i skóry, drewna suchego i mokrego, oraz pozłotnictwa. Korzystamy ze specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, m.in. z liofilizatora i komory fumigacyjnej. Posiadamy również samochód do profesjonalnego przewozu zabytków.

Zachęcamy do śledzenia naszych realizacji na stronie: http://konserwacja.muzeum.bialystok.pl/ oraz w mediach społecznościowych Muzeum Podlaskiego.