Muzeum Podlaskie w Białymstoku od wielu lat realizuje projekty finansowane ze środków publicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, a także we wdrażaniu projektów tzw. miękkich, ukierunkowanych na rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej, prowadzenie prac badawczych oraz konserwatorskich przy zabytkach.