Przeprowadzenie konserwacji i badań specjalistycznych średniowiecznej broni o wyjątkowej wartości

Konserwacja zabytków archeologicznych (metalowych) odkrytych w trakcie prowadzonych prac terenowych oraz przekazanych Muzeum przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku

Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego (nr 03859/21)

Rewitalizacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Choroszczy

Realizacja, montaż i udźwiękowienie czterech odcinków Muzealnego Expressu – cyklu filmów popularnonaukowych udostępnianych na kanale YouTube Muzeum Historycznego

Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej

Wydanie 7 publikacji, w tym dwóch minikatalagów do wystaw, jednego katalogu zbiorów, jednego wydawnictwa pokonferencyjnego oraz trzech zeszytów muzealnych

Jan Klemens Branicki – 250. rocznica śmierci Hetmana