Galeria Malarstwa Polskiego, Sala Czerwona z portretami osób znanych i nieznanych z XVIII wieku. Po lewej Portrety Branickich, dalej inne portrety z XVIII w. W rogu pod obrazami stoi klawesyn.

Kontakt


Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok


tel. 516 141 960
sztuka@muzeum.bialystok.pl


Kierownik – Monika Samsel-Niewiarowska


O NAS

Dział Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku mieści się w ratuszu, siedzibie głównej muzeum, i opiekuje się eksponowanymi tu zbiorami. Jest jedną z pierwszych wyodrębnionych w strukturze muzeum pracowni, powołaną do życia w 1958 roku, jednak zbiory kwalifikowane do tak zwanych obiektów „artystycznych” gromadzono w muzeum już od 1949 roku. Były to przypadkowe znaleziska i dary związane z historią miasta oraz przekazy malarstwa, które kierował do nowopowstałej placówki Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pierwszym kierownikiem działu została Janina Hościłowicz, następnie kierowały nim Ewa Karpowicz i Joanna Tomalska. Obecnie funkcję tę pełni Monika Samsel-Niewiarowska.

W celu stworzenia pierwszej ekspozycji malarstwa muzeum otrzymało depozyt w postaci 32 obrazów, przekazany przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Te niewielkie zasoby stały się przyczynkiem do rozwoju kolekcji malarstwa polskiego, którą z czasem zaczęto uzupełniać licznymi zakupami. Z czasem zbiory sztuki rozszerzono o rzemiosło artystyczne (meble, szkło, porcelanę), datowane od XVIII do XX wieku, a także rzeźbę.

Przygotowujemy wystawy własne, współuczestniczymy w organizacji ekspozycji obcych organizowanych w ratuszu, a ponadto prowadzimy działalność edukacyjną i popularyzatorską.