Rok Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym

Wykonanie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej wraz ze wstępną gospodarką drzewostanem w zabytkowym parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Nie ma przeszłości bez dat. Analiza specjalistyczna związana z opracowaniem i interpretacją zabytków

Gromadzenie i badania materiałów do wystawy stałej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach 2023

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Przeprowadzenie badań specjalistycznych szczątków kostnych oraz zabytków metalowych (ozdób i monet) kijowskiej proweniencji

Zakup XVI-wiecznej ikony Chrystusa w Majestacie – Rozbudowa kolekcji 2023