W 2023 roku Muzeum zakończyło realizację pierwszego etapu prac nad wystawą pt. „Powstanie warszawskie – Karny – historie osobiste”, której otwarcie planowane jest w sierpniu 2024 r.

Na wystawie zaprezentujemy unikalną kolekcję rzeźb portretowych, ukazujących uczestników powstania w kontekście ich osobistych relacji z Alfonsem Karnym. Szczególne miejsce zajmą cenne pod względem historycznym i artystycznym rzeźbiarskie portrety rodziny Korzybskich – Mariana Korzybskiego „Dzidka” (1927-1944), który zginął w ruinach getta podczas egzekucji więźniów Pawiaka, portret jego siostry „Łączniczki Joli” czyli Jolanty Korzybskiej, a także ich ojca społecznika i lekarza dr. Mariana Korzybskiego. Poza rzeźbami ekspozycja zostanie wzbogacona o archiwalia pochodzące ze zbiorów Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum Warszawy oraz ze zbiorów prywatnych.

W okresie od października do grudnia 2023 r. zrealizowano prace projektowe – powstał projekt muralu, aranżacji ekspozycji oraz projekt plastyki obrazu animacji.

Kwota dotacji:
Etap I: 30 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego