Sztuka bez granic

Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwieź duża.

Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej

Rozbudowa kolekcji rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Archanioł Michał i prorok Aron – ocalałe zabytki z Supraśla – zakup kolekcji

Sztych o Zychu – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego

Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu