Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich znad Czarnej Hańczy

Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku gm. Suchowola (stan. 1 i 2)

Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

Sztuka bez granic Etap II

Zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie