Adaptacja magazynu zbiorów muzealnych

Straty wojenne regionu – historia obrazów z sowieckiego Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku odnalezionych na Wawelu

Powstanie Warszawskie – Karny – Historie osobiste

Bronisław Chromy – Kamień i brąz