Straty wojenne regionu – historia obrazów z sowieckiego Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku odnalezionych na Wawelu

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego MKiDN – Badanie Polskich Strat Wojennych. Celem projektu jest zbadanie i upublicznienie nieznanej historii 30 obrazów zrabowanych przez wojska radzieckie z różnych miejsc przedwojennej Białostocczyzny i Grodzieńszczyzny, które następnie trafiły do Muzeum Sztuk Pięknych w Białymstoku, założonego przez sowieckie władze okupacyjne. W 1942 roku zbiór ten, w niewyjaśnionych okolicznościach, został wywieziony z Białegostoku do Krakowa przez niezidentyfikowaną jak dotąd postać – panią Wandę Kalwaryjską – i zdeponowany na Wawelu w 1946 roku.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania rozłożone na dwa lata. W 2024 roku (I etap) przeprowadzone zostaną kwerendy w zbiorach muzealnych, archiwach i urzędach ochrony zabytków, wykonana zostanie także pełna dokumentacja zidentyfikowanych obiektów (wizualna i opisowa – digitalizacja). W 2025 roku (II etap) zorganizowana zostanie wystawa czasowa w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, której będzie towarzyszył katalog, aby wyniki badań były dostępne dla szerokiej publiczności oraz zainteresowanych tematem badaczy, stając się przyczynkiem do dalszych poszukiwań. Wersja cyfrowa katalogu będzie udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej muzeum.

Kwota dotacji przyznana na 2024 rok – 19 200 zł
Kwota dotacji przyznana na 2025 rok – 96 000 zł

Kwota dotacji przyznana na 2024 rok – 10 800 zł