W 2024 r. Muzeum kontynuuje prace nad realizacja wystawy pt. „Powstanie warszawskie – Karny – Historie osobiste”, której otwarcie planowane jest w sierpniu 2024 r.

Na wystawie zaprezentujemy unikalną kolekcję rzeźb portretowych, ukazujących uczestników powstania w kontekście ich osobistych relacji z Alfonsem Karnym. Szczególne miejsce zajmą cenne pod względem historycznym i artystycznym rzeźbiarskie portrety rodziny Korzybskich – Mariana Korzybskiego Dzidka (1927-1944), który zginął w ruinach getta podczas egzekucji więźniów Pawiaka, portret jego siostry Łączniczki Joli czyli Jolanty Korzybskiej, a także ich ojca społecznika i lekarza dr  Mariana Korzybskiego. Poza rzeźbami ekspozycja zostanie wzbogacona o archiwalia pochodzące ze zbiorów Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum Warszawy oraz ze zbiorów prywatnych.

W ramach działań zostanie zrealizowanych wiele wydarzeń towarzyszących między innymi: koncert, spotkanie autorskie, prezentacja muralu promującego wystawę.

Kwota dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Etap I: 30 000,00 zł (2023 r.)
Etap II: 150 000,00 zł (2024 r.)

Kwota dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego:
71 000,00 zł (2024 r.)

Nazwa zadania: realizacja wystawy „Powstanie warszawskie – Karny – historie osobiste” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze budżetu Województwa Podlaskiego