Białystok na drodze do niepodległości

Szklane negatywy M. Witkowskiego

Szklane negatywy Józefa Sławickiego

Białystok J. Sołowiejczyka 1897 r.