Kolekcja 313 szklanych negatywów autorstwa Józefa Sławickiego to niezwykle cenna część zbiorów ikonograficznych Muzeum Podlaskiego. Mają one wyjątkową wartość historyczną. Wiele z nich dokumentuje krajobraz miejski Białegostoku połowy lat 30. XX w., inne są zwierciadłem charakteru i pasji artysty fotografika. Autor negatywów należał do tego samego środowiska twórczego co słynny Piotr Sawicki senior (prekursor białostockiej sceny lalkarskiej) i Zygmunt Stankiewicz. Tym, co niewątpliwie wyróżnia kolekcję prac Józefa Sławickiego jest wysoka jakość wykonania i poziom artystyczny. Wyraźna biegłość w posługiwaniu się światłem i kompozycją, szczególnie widoczna w portretach, wskazuje zarówno na wysokie umiejętności warsztatowe fotografika, jak i na głęboką wrażliwość artystyczną. Ukazane kompozycje bywają tajemnicze, często wręcz intymne, kładą silny nacisk na przekaz emocjonalny, zaskakują nowoczesnością i – mimo upływu lat – wciąż pociągają estetyką. Prace są jednym z wielu elementów barwnej mozaiki kulturalnej Białegostoku dwudziestolecia międzywojennego.

Rzeczpospolita Polska, 1. 2030. XX w., wymiary 9 x 14 cm

Negatyw szklany, portret artystyczny mężczyzny, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/10

Negatyw szklany, portret artystyczny dwóch kobiet, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/34

Negatyw szklany, portret artystyczny kobiety, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/35

Negatyw szklany, wnętrze pokoju, kilkuletni chłopiec siedzi przy stole na którym rozłożone są gazety i książki, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/48

Negatyw szklany, krajobraz, rozlewisko wodne, miejscami skute lodem, l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/52

Negatyw szklany, fotografia grupowa, pielgrzymka białostocka przed Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, Częstochowa, l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/106

Negatyw szklany, budowa kościoła św. Rocha, pokryty deskami dach na którym rozpoczęto kładzenie blaszanego poszycia, oraz szkielet centralnego świetlika, Białystok, 1936 r.
MBH/I/9014/107

Negatyw szklany,  starsza kobieta podczas smażenia kotletów na kuchni kaflowej, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/117

Negatyw szklany, portret artystyczny kobiety, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/122

Negatyw szklany, rozbiórka soboru Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Henryka Sienkiewicza, Białystok, 1938 r. (?)
MBH/I/9014/123

Negatyw szklany, profil mężczyzny, ujęcie portretowe, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/170

Negatyw szklany, fotografia artystyczna, kobieta przykryta woalem wśród roślinności, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/180

Negatyw szklany, kwiat konwalii zroszony kroplami wody, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/196

Negatyw szklany, młoda kobieta przy stole na którym leżą książki, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/207

Negatyw szklany, sklepienie kościoła św. Rocha, wokół kolumn ustawione drewniane rusztowanie, Białystok, 1936 r.
MBH/I/9014/274

Negatyw szklany, akt kobiecy, Białystok (?),  l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/284

Negatyw szklany, portret artystyczny kobiety, Białystok (?), l. 30. XX. w.
MBH/I/9014/313