Muzeum w Tykocinie – Wielka Synagoga | ul. Kozia 2

13 maja 2023 – 31 stycznia 2024 

Teka artystyczna Ryszarda Rogali jest zasobna, zawiera setki rysunków, pasteli, a przede wszystkim akwarele z motywami miast z Polski i zagranicy. Wśród tych prac znajdujemy dzieła związane z Tykocinem i okolicznymi miejscowościami. Ryszard Rogala od przeszło pięćdziesięciu lat poddaje refleksji artystycznej przestrzeń miasta nad Narwią. Jego prace to dokumenty artystyczne, utrwalające przemiany w układzie przestrzennym Tykocina. Jest w nich również zapisana wrażliwość artystyczna autora, emocjonalnie związanego z Tykocinem, jego pejzażem i zabytkami.

Na ekspozycji prezentujemy ponad dwadzieścia pięć prac obrazujących Tykocin od lat 70-tych. Prace mają dużą wartość artystyczną i dokumentalną, gdyż obrazują układ przestrzenny miasta oraz zabytki dzisiaj już w wielu przypadkach nieobecne w krajobrazie miejskim.

Ryszard Rogala urodził się 30 kwietnia 1952 roku w Łodzi. W czasie nauki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie w 1970 roku wziął udział w pierwszym plenerze artystycznym w Tykocinie. Stworzył wtedy rysunek, ukazujący widok ulicy, przy której urodził się Zygmunt Straszewicz – pierwszy rektor powstałej w 1915 roku Politechniki Warszawskiej. W 1971 roku Ryszard Rogala na stałe związał się z Politechniką Warszawską, najpierw jako student Wydziału Architektury, a następnie od 1978 roku jako pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Architektury, w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Swoje kwalifikacje poszerzał, studiując na Uniwersytecie Technicznym i w Akademii Sztuk Użytkowych w Wiedniu. Przez lata był wielokrotnym stypendystą Fundacji Herdera.

Kurator: Jan Maciejewski

Wycieczka rowerowa jest doskonałym sposobem na utrzymanie dobrego samopoczucia, świetnej kondycji fizycznej i weekendowy relaks. A gdyby tak połączyć przyjemną dwukołową eskapadę z fotografią i magią podlaskich krajobrazów? Takie rzeczy tylko w Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej!

Wybierz się z nami na rowerową wycieczkę spod białostockiego ratusza do naszego nowo otwartego oddziału, zachwyć się piękną przyrodą i przy okazji spal kilka (a może nawet kilkadziesiąt) kalorii. Celem naszej podróży będzie uroczystość zasadzenia pamiątkowego dębu im. Wiktora Wołkowa na terenie muzeum, po której zaprosimy Was na mały catering i oprowadzanie po wystawie stałej.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Epicentrum Art Gallery

Egzemplarz z Arbasów wykuto z jednego kawałka metalu. Pokrywę o kształcie kopuły wieńczy sześciokątnie uformowany, pełny, tępy kolec. Na szerokiej kryzie zachowały się dwa nity mocujące, o płaskich, okrągłych główkach. Charakterystyczny, ciemnoczerwony kolor nadała zabytkowi patyna ogniowa, warstewka tlenku żelaza utworzona podczas działania wysokiej temperatury. W tym przypadku uzyskanej w ogniu stosu pogrzebowego. Patyna ogniowa zabezpieczyła umbo przed korozją, stąd jego doskonały stan zachowania.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Muzeum Ikon w Supraślu

Wystawa zorganizowana we współpracy
z Epicentrum Art Gallery

Na wystawie w białostockim ratuszu zaprezentujemy litografie artysty, które wydane zostały w Paryżu. Najwięcej jest ilustracji z lat 1960-1963 wydanych przez André Saureta, które pokazują rodzinne strony artysty, poruszają tematykę religijną, a także przedstawiają sceny z życia cyrkowców. Litografie, które ukazały dzięki współpracy z wydawnictwem Tériade w 1952 r. zawierają w sobie elementy paryskiej architektury, widok na Katedrę Notre Dame, Plac de La Concorde czy wieżę Eiffla. Najstarszą prezentowaną na wystawie grafiką jest „Wiosna” z 1938 r.

Na wystawie w białostockim ratuszu zaprezentujemy litografie artysty, które wydane zostały w Paryżu. Najwięcej jest ilustracji z lat 1960-1963 wydanych przez André Saureta, które pokazują rodzinne strony artysty, poruszają tematykę religijną, a także przedstawiają sceny z życia cyrkowców.

Kuratorki: Iwona Murawska, Anna Topolewicz
Czas ekspozycji: 21 czerwca- 31 sierpnia 2024 r.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Epicentrum Art Gallery

Egzemplarz z Arbasów wykuto z jednego kawałka metalu. Pokrywę o kształcie kopuły wieńczy sześciokątnie uformowany, pełny, tępy kolec. Na szerokiej kryzie zachowały się dwa nity mocujące, o płaskich, okrągłych główkach. Charakterystyczny, ciemnoczerwony kolor nadała zabytkowi patyna ogniowa, warstewka tlenku żelaza utworzona podczas działania wysokiej temperatury. W tym przypadku uzyskanej w ogniu stosu pogrzebowego. Patyna ogniowa zabezpieczyła umbo przed korozją, stąd jego doskonały stan zachowania.

Nie znamy kształtu tarczy, na której umocowany był szczyt z Arbasów. Tworzące ją drewniane deski spłonęły na stosie pogrzebowym wraz z właścicielem. Ale z dużym prawdopodobieństwem możemy zrekonstruować wygląd na podstawie znajdowanych w grobach wizerunków miniaturowych tarcz – amuletów. Tarcze wandalskich wojowników miały kształt wydłużonych prostokątów, czasami z łukowato ukształtowanymi bokami, sześciokątów, lub rzadziej, prostokątów z profilowanymi dłuższymi bokami. Orientacyjne wymiary tarcz to 30-50 x 50-90 cm.

Na wystawie w białostockim ratuszu zaprezentujemy litografie artysty, które wydane zostały w Paryżu. Najwięcej jest ilustracji z lat 1960-1963 wydanych przez André Saureta, które pokazują rodzinne strony artysty, poruszają tematykę religijną, a także przedstawiają sceny z życia cyrkowców.

Rekonstrukcja niższej rangi wojownika kultury przeworskiej z wczesnego okresu wpływów rzymskich (rys. Stanisław Kontny, koncepcja Bartosza Kontnego) za Kątny, B., 2024. The Archaeology of War. Studies on Weapons of Barbarian Europe in the Roman and Migration Period. Warsaw, p.67.

Patronat medialny:

Współorganizator: