Osiemnastowieczna księga (Kroniki Trzech Zakonów), otwarta na stronie zadrukowanej czarnymi i czerwonymi literami.

Wśród starodruków gromadzonych w Bibliotece szczególne miejsce zajmują wydawnictwa pochodzące z drukarni oo. Bazylianów w Supraślu, działającej w latach 1695–1803. Drukarnia była prężnie funkcjonującym i przynoszącym niemałe zyski ośrodkiem. W 1710 r. w typografii zaczęła działać własna papiernia, poza tym posiadano też gisernię, czyli odlewnię czcionek. Początki działalności drukarskiej wiążą się z zapotrzebowaniem na księgi liturgiczne i literaturę religijną dla kościoła unickiego, jednak w okresie rozkwitu drukarnię opuszczały książki o bardzo różnym charakterze, zarówno cyrylickie, jak też drukowane alfabetem łacińskim, religijne, jak i świeckie. Ciekawostką jest, że właśnie tu w 1784 r. ukazało się pierwsze wydanie w języku polskim powieści Jonathana Swifta Podróże kapitana Guliwera.

Najstarszym spośród 22 druków z supraskiej oficyny znajdującym się w Bibliotece jest cyrylicko-polski Leksikon’ sirec’ slovesnik’ slavenskij imiejušč’ v sebe slovesa pervee slavenskija, azbučnyja, pocemže polskija. Blagopotrebnyj k’ vyrazumenjiu sloves’ slavenskich, obratajuščichsja v knigach c[e]rkovnych… zawierający zestawienie słownictwa starosłowiańskiego i polskiego w układzie słownikowym, wydany w Typografii Monasteru Supraskiego w 1722 r. Drobne zdobienia typograficzne, zastosowane w wydawnictwie, są typowe dla drukarni supraskiej. Tekst pierwszej strony został zamknięty w bordiurze z motywami roślinnymi.

Najstarszym w kolekcji tytułem w języku polskim jest z kolei Sława Dawney Jerozolimy, Przy zburzeniu swoim y całey Żydowskiey Ziemi spustoszeniu, w własnychże popiołach y ruinie od Rzymskiey potencyi zagrzebiona… wystawiona Kosztem Jerzego Krakiewicza Obywatela Wileńskiego w Supraślu w Drukarni WW. OO. Bazylianów Unitow. Roku 1725. Typograf zadbał tu o różnorodną czcionkę i pojedyncze zdobienia w formie drukowanych inicjałów oraz winiet i przerywników.

W zbiorach znajdują się też przykłady ksiąg, które drukarnia Bazylianów tłoczyła dla prześladowanych w Rosji staroobrzędowców, czyli odłamu prawosławia, który nie zaakceptował reform patriarchy Nikona wprowadzanych w połowie XVII w. Księgi tłoczone na ich zlecenie musiały wiernie naśladować te wydawane przed reformą w Moskwie. Najstarszy taki egzemplarz w naszych zbiorach pochodzi z 1772 r.

Jest to kolekcja stale rozbudowywana o obiekty pojawiające się na rynku kolekcjonerskim.