Grzbiety ustawionych w rzędzie książek o bordowej oprawie ze złotą czcionką, w środku jedna granatowa.

Księgozbiór Biblioteki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku jest budowany od początku istnienia instytucji. Głównym zadaniem biblioteki jest dostarczenie niezbędnej literatury pracownikom merytorycznym muzeum, dlatego zbiory odpowiadają zakresowi zainteresowań poszczególnych działów i oddziałów. Większość zbiorów stanowi literatura naukowa oraz związana z działalnością artystyczną. Uzupełniają je też wydawnictwa popularnonaukowe i dydaktyczne skierowane do odbiorców w różnym wieku, będące wsparciem dla działalności edukacyjnej muzeum.

Znajdziemy tu literaturę z zakresu historii, historii i teorii sztuki, archeologii, etnografii i etnologii, numizmatyki, muzealnictwa i dziedzin pokrewnych, konserwacji zabytków, religioznawstwa, heraldyki, genealogii. Zbiory obejmują również wydawnictwa słownikowe i encyklopedyczne, biografie i wspomnienia, literaturę z zakresu nauk społecznych, pedagogiki, bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa, albumy i katalogi wystaw oraz katalogi aukcyjne. We wszystkich tych dziedzinach szczególną uwagę poświęcamy tematyce regionalnej i lokalnej.

Obok zakupów nieocenionym źródłem pozyskiwania nowych publikacji jest wymiana międzybiblioteczna, prowadzona ze wszystkimi ważniejszymi muzeami i wieloma instytucjami naukowymi o zbliżonym profilu zainteresowań. Tą drogą udaje się pozyskiwać również wydawnictwa, które nie trafiły na rynek księgarski, a znajdowały się w dystrybucji niekomercyjnej.

Kolejną grupę wśród nowych druków, a więc wydanych po roku 1800, stanowią publikacje o różnym charakterze, również beletrystyczne, zakupione ze względu na ich wartość historyczną czy też kolekcjonerską. Są to chociażby egzemplarze pierwszych wydań dzieł o wyjątkowym znaczeniu dla kultury polskiej, europejskiej lub regionalnej.

W sumie do Państwa dyspozycji jest ponad 60 tysięcy pozycji, zarówno książek, broszur, czasopism, jak i dokumentów elektronicznych.