Fragment kafla, leżącego w rumoszu na dnie wykopu archeologicznego.

Nasze badania pokazują nasze zawodowe credo i nasz „dialog” z dziedzictwem kulturowym istniejącym i utraconym. To jest coś co nas fascynuje i co staramy się przekazać. Znany teoretyk architektury Peter Eisenmann powiedział: „…dziś możemy zrozumieć przeszłość jedynie przez jej manifestacje we współczesności”.

Bioregion Biebrza

Ostatni łowcy-zbieracze

Fortece na Bagnach

Słowianie i Grecy

Mogiłki Pogranicza – cmentarzyska ze stelami w województwie podlaskim

Mikroregion Puszczy Knyszyńskiej

Badania podwodne rzeki Supraśl

Badania sieci osadniczej międzyrzecza Biebrzy i Supraśli

Życie codzienne miast i wsi pogranicza Litwy i Korony