Wielobarwne formy przypominające witraż. Przewaga błękitów i jasnej zieleni. W centrum akcenty pomarańczowe.

Galeria Sztuki Współczesnej stanowi przegląd plastyki artystycznej i pokazuje tendencje i zmiany, jakie zachodziły w sztuce polskiej od 1918 r. po czasy współczesne. Znajdziemy w niej dzieła Władysława Hasiora, Alfreda Lenicy, Teresy Pągowskiej, Jerzego Tchórzewskiego, Janiny Kraupe, Rajmunda Ziemskiego, Jonasza Sterna, Konrada Jarodzkiego, Barbary Jonscher, Jana Lebensteina, Erny Rosenstein. Duży zbiór w galerii stanowią dzieła artystów związanych ze środowiskiem białostockim, którzy od 1965 r. brali udział w plenerach w Białowieży organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Białymstoku. Byli to m.in. Mikołaj Wołkowycki, Jerzy i Dorota Łabanowscy, Stefan Rybi, Cecylia i Sławomir Chudzikowie, Jerzy Zinkow, Antoni Szymaniuk, Józef Charyton, Aleksander Wels, Aleksander Chomczyk, Izabela Marcjan, Wiesław Jurkowski, Jerzy Lengiewicz, Krzysztof Koniczek, Irena Krzywińska.
Kolekcja rzeźby licząca 25 muzealiów to głównie dzieła artystów związanych ze środowiskiem białostockim, takich jak Jerzy Grygorczuk, Bogumiła Masicka-Grygorczuk i Albin Sokołowski. W skład tego zespołu wchodzą również fotografie Henryka Rogozińskiego, Janusza Szczuckiego, Piotra Sawickiego, Zdzisława Rynkiewicza oraz Wiktora Wołkowa.