Mężczyzna ubrany w zielono czerwony strój. W dłoni trzyma niebieski wazon z kwiatami. Po lewej stroni stoi stolik z rozrzuconymi kartami do gdy. Tło jest wielobarwne.

Kolekcję malarstwa tworzą dzieła autorów polskich (641 obrazów) oraz obcych (21 obrazów). Są one datowane od 2. poł. XVIII w. po czasy współczesne. Jest to zbiór malarstwa prezentujący przekrój kierunków i stylów malarstwa europejskiego ostatnich 250 lat. Składają się na niego obrazy olejne wybitnych malarzy: Jacka Malczewskiego, Olgi Boznańskiej, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jana Matejki, Józefa Mehoffera, Juliana Fałata, Marii Bilińskiej-Bohdanowiczowej, Alfreda Wierusz-Kowalskiego, Jana Cybisa czy Witolda Chomicza. Na uwagę zasługuje także zespół 120 prac malarza i pedagoga Uniwersytetu Wileńskiego – Aleksandra Szturmana. W kolekcji znajdują się także dzieła innych artystów związanych z Wilnem: rodzeństwa Józefa i Łucji Bałzukiewiczów czy Ludomira Sleńdzińskiego.
Zbiór rysunków i grafik liczy obecnie 207 obiektów, z czego znaczną część stanowi kolekcja rysunków autorstwa Stanisława Witkiewicza, Ignacego Pieńkowskiego i Wacława Wąsowicza.