16 października 1978 roku kolegium kardynalskie dokonało wyboru na papieża kard. Karola Wojtyły, pierwszego od 445 lat biskupa Rzymu, który nie pochodził z Włoch. Ojciec Święty przyjął imię Jan Paweł II. Papież pielgrzym, który w trakcie swego pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki, swoją ojczyznę – Polskę – odwiedzał najczęściej, bo aż 9 razy.
Po dziś dzień podkreśla się rolę, jaką Jan Paweł II odegrał w upadku systemów komunistycznych w państwach bloku wschodniego. Istotnym elementem pontyfikatu Ojca Świętego był dialog. Spotykał się z przedstawicielami innych religii i jako pierwszy w historii papież przekroczył próg synagogi. Szczególną wagę przykładał do apostolstwa dzieci i młodzieży. Wyrazem jego troski o młode pokolenie było zainaugurowanie Światowych Dni Młodzieży. Na temat pierwszego spotkania wybrał fragment Pierwszego listu św. Piotra: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1 P 3, 15). Do ludzi młodych zwrócił się słowami: „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!”.
Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jego słynne słowa: „Szukałem was, teraz wy mnie znaleźliście” znajdują odzwierciedlenie w konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”, organizowanym przez Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Podczas wszystkich edycji konkursu ponad 21 tysięcy młodych ludzi z Polski i świata stworzyło prace poświęcone postaci i nauce tego wybitnego Polaka.
Po raz pierwszy konkurs zorganizowano w 2006 roku, wtedy jeszcze pod nazwą „Jan Paweł II w oczach dziecka”. Został on skierowany do uczniów z Bielska Podlaskiego oraz powiatu. Podczas III edycji zasięg konkursu rozszerzono o diecezję drohiczyńską, V edycja miała już charakter ogólnokrajowy, zaś XI – międzynarodowy. W konkursie brali udział uczniowie z różnych zakątków świata, między innymi z Australii, Chin, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii czy Włoch. W 2015 roku, po ogłoszeniu przez Kościół katolicki papieża Jana Pawła II świętym, do nazwy konkursu dodano słowo „święty”.
Od IV edycji konkursu temat, który poddają rozważaniom młodzi ludzie, jest inspirowany hasłem bieżącego Dnia Papieskiego.