20 października 2023 roku w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim odbyło się rozstrzygnięcie XVIII edycji konkursu „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem Dnia Papieskiego „Święty Jan Paweł II – Cywilizacja życia”. Konkurs adresowany jest do dzieci z Polski i całego świata: dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Po raz pierwszy konkurs zorganizowano w 2006 roku, wtedy jeszcze pod nazwą „Jan Paweł II w oczach dziecka”. Został on skierowany do uczniów z Bielska Podlaskiego oraz powiatu. Podczas III edycji zasięg konkursu rozszerzono o diecezję drohiczyńską, V edycja miała już charakter ogólnokrajowy, zaś XI – międzynarodowy. W 2015 roku, po ogłoszeniu przez Kościół katolicki papieża Jana Pawła II świętym, do nazwy konkursu dodano słowo „święty”. W konkursie brali udział uczniowie z różnych zakątków świata, między innymi z Australii, Chin, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii czy Włoch. Podczas wszystkich edycji konkursu ponad 21 tysięcy młodych ludzi z Polski i świata stworzyło prace poświęcone postaci i nauce św. Jana Pawła II.

Na XVIIII edycję konkursu wpłynęły 622 prace, zakwalifikowano 563. Konkurs podzielony był na dwa etapy: diecezjalny oraz ogólnopolski. W każdym z etapów nagrody przyznano w następujących kategoriach:

• kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym
• kategoria II – uczniowie klas I–III szkół podstawowych
• kategoria III – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych
• kategoria IV – uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
• kategoria V – uczestnicy ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

Łączna liczba miejsc nagrodzonych we wszystkich kategoriach wyniosła 32, przyznano również 29 wyróżnień. Po raz pierwszy zorganizowano także głosowanie internetowe. I miejsce zajęła praca z liczbą 438 polubień.

Organizatorzy konkursu:
Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim | Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
Dekanat Bielski
Fundacja Mater

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

J. E. Biskup Drohiczyński ks. Piotr Sawczuk
Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Akademia Katolicka w Warszawie
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek
Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki
Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski
Wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski