Wystawa prezentuje ikonografię najbardziej znanych wizerunków maryjnych pochodzących ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Prezentowane w przestrzeni ekspozycyjnej bielskiego ratusza – z podziałem na rodzaj przedstawień, odniesieniem do nazewnictwa, historii oraz ikonografii wybranych obrazów – ukazują tradycję i duchowość nieodłącznie związane z żywym kultem maryjnym.

Podlasie, położone na styku kultur historycznych i etnicznych, zamieszkałe przez wyznawców obrządku rytu wschodniego i zachodniego charakteryzuje się głęboką religijnością mieszkańców. Teren ten wielokrotnie rujnowały zbrojne konflikty i najazdy, zaś jego ludność dziesiątkowały wojny, epidemie, głód. Wiara dawała nadzieję na opiekę i wsparcie. W sposób szczególny dotyczyło to kultu Matki Bożej. Przejawem tej religijności od wieków jest kultywowanie obrzędowości związanej także ze świętami maryjnymi oraz duża liczba świątyń, w których zachowały się słynące łaskami obrazy Bogarodzicy.