Keter Tora

Jedną z zewnętrznych ozdób zwoju Tory jest korona (Keter Tora). Korona znajdująca się w zbiorach Muzeum w Tykocinie powstała prawdopodobnie w Polsce na przełomie XIX i XX w. Wykonana ze srebra, składa się z sześciu ścian ozdobionych dekoracją florystyczną. Elementem łączącym ściany korony są małe rozety w kształcie rozwiniętego kwiatu z doczepionym małym dzwoneczkiem. Na górnym łączeniu umieszczono mniejszą koronę. U szczytu korona zwieńczona jest odlewem orła z rozpostartymi skrzydłami. Orzeł jest zwierzęciem często umieszczanym w przestrzeni synagogalnej przez wzgląd na jego znaczenie symboliczne. W Sentencjach Ojców odnajdujemy cytat „Bądź silny jak lampart, lekki jak orzeł, rączy jak jeleń, potężny jak lew, aby wypełnić wolę Ojca twego w niebie” (Pirke awot 5, 20).

Srebrna korona zbudowana z sześciu elementów z dekoracją w postaci kwiatów. Na górze mniejsza korona z postacią orła z rozpostartymi skrzydłami.
Lampka wykonana ze srebra. Składająca się kolumny i pojemnika. Baza kolumny podtrzymuje pojemnik z drzwiczkami. Na górze daszek w postaci ostrosłupa. W zwieńczeniu chorągiewka osadzona na kuli.

Korona na Torę (Keter Tora), srebro, repusowanie, wysokość 46 cm, średnica 24 cm, miejsce powstania nieznane, XIX/XX
MT/H/10