EDUKATORKA
PAULINA PASZKO

Kontakt:
tel. 513 381 713
Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej, Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4


WŁADCY PRZYSZŁOŚCI

Propozycje dla grup przedszkolnych i uczniów
szkoły podstawowej klas I–VIII


KRÓLOWIE TERAŹNIEJSZOŚCI

Propozycje dla uczniów szkół ponadpodstawowych