EDUKATORKA
KATARZYNA BOGUSZ

Kontakt:
tel. 509 336 841
Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, Ratusz, ul. Mickiewicza 45


WŁADCY PRZYSZŁOŚCI

Propozycje dla grup przedszkolnych i uczniów
szkoły podstawowej klas I–VIII


KRÓLOWIE TERAŹNIEJSZOŚCI

Propozycje dla uczniów szkół ponadpodstawowych


STRAŻNICY PRZESZŁOŚCI

Propozycje dla dorosłych i seniorów