Wystawa eksponowana w babińcach Wielkiej Synagogi to ponad 60 fotografii Joanny Sidorowicz ukazujących pielgrzymki Chasydów do miejsc, gdzie zostali pochowani ich przodkowie, cadykowie, do miejsc ich korzeni, takich jak Lelów, Leżajsk, Radomsko, Nowy Sącz…

Joanna Sidorowicz – artystka fotografik. Z urodzenia wrocławianka. Mając 15 lat, przeprowadziła się z rodziną do Częstochowy. Tutaj też założyła rodzinę, dla której poświęciła się z pasją. Fotografia stała się dla niej działaniem artystycznym pozwalającym zatrzymać chwile, które często umykają wśród zgiełku.

Jak mówi, fotografować zaczęła późno – gdy dzieci zaczęły studia – a pierwsze zdjęcia były bardzo spontaniczne, wykonane na kompaktowych aparatach fotograficznych marki Canon, tzw. „małpkach”. Uczestnicząc w zlotach fotograficznych, plenerach czy warsztatach uczyła się technik dokumentowania, zapisywania chwil i zdarzeń w kadrach. To kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach dużo ją nauczył. Kiedyś twierdziła, że „fotografia to forma, kolor, faktura, a treść przyjdzie sama”, z czasem, kiedy zaczęła robić portrety i reportaże (pierwszy poświęcony był chasydom), jej spojrzenie się zmieniło. Wówczas artyzm zszedł na drugi plan, ważniejsze stały się fakty, prawda i historia. W ten sposób powstał obszerny cykl fotografii o chasydach oraz innych kulturach, religiach, grupach etnicznych czy mniejszościach, który wciąż się powiększa. Cykl ten jest jej głównym obszarem jej działań artystycznych – jej celem jest utrwalenie obrazów, zamiana spostrzeżeń w materialne obiekty.

Joanna Sidorowicz jest nie tylko uczestniczką, ale i organizatorką licznych plenerów i warsztatów fotograficznych. Prezentowała swoje prace na 140 wystawach, w tym 90 indywidualnych. Wielokrotnie otrzymywała nagrody i wyróżnienia. W 2014 roku zdobyła I nagrodę w konkursie „Zobacz Częstochowę”,
w 2016 roku I nagrodę w konkursie „Geometria pejzażu”. W 2019 roku została przyjęta w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymując dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografika.

Artystka od kilku lat interesuje się wschodnimi terenami, ukazując w swojej twórczości fotograficznej Podlasie. W 2022 roku zaprezentowała pierwszą wystawę poświęconą Podlasiu pt. Apiat na Podliaszszy.