Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1

Artystyczna spuścizna staroobrzędowego żeńskiego monasteru w Wojnowie jest obrazem wyjątkowej sztuki, duchowości i historii miejsca. Na ekspozycji, oprócz zdjęć archiwalnych dokumentujących codzienność mniszek z klasztoru pw. Zbawiciela i Trójcy Świętej w Wojnowie, zostanie zaprezentowanych sto obiektów pochodzących ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – współorganizatora wystawy. Są to ikony charakteryzujące się wysokim poziomem artystycznym, szaty, starodruki oraz paramenta liturgiczne, datowane od XVI do XIX wieku.

Obiekty prezentowane na wystawie stanowią wyraz wierzeń i poglądów staroobrzędowców wynikających z religijnego rozłamu. Ta religijność i przynależność do starej tradycji wpłynęła na sposób widzenia przez nich świata. Kolejne podziały, jakie miały miejsce wśród grup staroobrzędowych, wzbogaciły wspomnianą religijność w różnorodność artystyczną i ikonograficzną, opartą jednak na starych, niepodważalnych dogmatach i kanonach. Zabytki prezentowane na wystawie – Fiedosiejewskie mniszki – artystyczna spuścizna staroobrzędowego żeńskiego monasteru w Wojnowie – stanowią jedną z wielu odsłon sztuki i kultury staroobrzędowej.

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku we współpracy z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego