Do zapoczątkowania programu badań podwodnych rzeki Supraśl asumpt dało przypadkowe odkrycie w jej nurtach miecza wczesnośredniowiecznego. Dokonał go pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku Szczepan Skibicki. W celu weryfikacji miejsca znalezienia zabytku oraz zabezpieczenia ewentualnych dalszych znalezisk zaprosiliśmy do badań Pracownię Archeologii Podwodnej Uniwersytetu Warszawskiego z dr. hab. Bartoszem Kontnym na czele. Badania rozpoczęto jesienią 2022 roku, kontynuując je w latach następnych. W ich trakcie odkryto zabytki datowane od epoki kamienia po nowożytność. Konserwacją zabytków metalowych zajmie się Dział Konserwacji Zabytków Muzeum Podlaskiego. Planujemy poszerzenie współpracy między Pracownią Archeologii Podwodnej a naszym Muzeum i objęcie badaniami kolejnych akwenów w województwie podlaskim.

Kierownik projektu – Aleksander Piasecki
e-mail: a.piasecki@muzeum.bialystok.pl