Badania sieci osadniczej międzyrzecza Biebrzy i Supraśli skupione są na eksploracji grodzisk i osad z okresu wczesnego średniowiecza. Na omawianym obszarze znajduje się kilkanaście grodzisk z tego okresu, niektórym z nich towarzyszą relikty osad przygrodowych. Tego typu obiekty były przedmiotem zainteresowań archeologów już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, jednakże stan rozpoznania większości z nich nie jest zadowalający. Niektóre nie wyszły poza etap badań powierzchniowych i weryfikacyjnych. Pracami wykopaliskowymi, które przyniosły miarodajny efekt naukowy objęto m.in. grodziska w Milewszczyźnie (gm. Korycin), Łosośnej Wielkiej (gm. Kuźnica), Grodzisku (gm. Suchowola), Trzciance (gm. Janów). Efekty prac prezentowane są na konferencjach naukowych, wystawach oraz publikowane m.in. na łamach Podlaskich Zeszytów Archeologicznych.

Kierownicy projektu – Kornelia Piasecka i Aleksander Piasecki
e-mail: k.piasecka@muzeum.bialystok.pl, a.piasecki@muzeum.bialystok.pl