Badacz siedzi w zaroślach nad strumieniem, płucze w nim próbkę gleby za pomocą sita.

„Do zakątków kraju mniej ogółowi naszemu znanych należy dolina rzeki Biebrzy […]. Takie już bowiem mam dziwactwo, że zamiast szukać dalekich cudów przyrody, zamiast gonić za zgiełkiem po targowicach świata, doznaję największych rozkoszy, gdy wpatruję się w dno cichych strumieni i rzek, gdy przykładam ucho do starych mogił, których szeptu mrocznych dziejów nikt nie słucha”. Nic chyba lepiej nie zdefiniuje idei projektu niż słowa Zygmunta Glogera spisane ponad wiek przed jego formalnym powołaniem (Z. Gloger, Dolinami rzek, 1903). Dziś staramy się odkryć Biebrzę na nowo kumulując w jednym miejscu doświadczenia różnych zespołów badawczych. Sercem projektu jest pojęcie bioregionu, odwołujące się zarówno do bogactwa kultur związanych z danym miejscem i wyrosłym z lokalnych uwarunkowań, jak i też biologicznej różnorodności miejsca. Podjęte działania ukierunkowaliśmy na kompleksowe rozpoznanie pełnego spectrum tutejszych zjawisk kulturowych i paleośrodowioskowych. Ich elementem są badania wykopaliskowe, poszukiwania podwodne oraz prospekcje terenu dokonywane metodami nieinwazyjnymi. Ważnym elementem prac jest także określenie relacji człowieka i środowiska. To właśnie swoista synteza wzajemnych oddziaływań legła u podstaw powstania specyficznego obrazu nadbiebrzańskich mokradeł tak w czasach obecnych jak i dalekiej prahistorii.

„Bioregion Biebrza” to wieloletni projekt badawczy zainicjowany w roku 2023 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kierownik projektu – Adam Wawrusiewicz
e-mail: a.wawrusiewicz@muzeum.bialystok.pl