Przedmiotem programu badawczego jest analiza kultury materialnej miast i wsi zlokalizowanych na pograniczu Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego w obrębie współczesnego Podlasia, a celem jego realizacji jest ujęcie procesów historycznych i czynników kształtujących ich rozwój.

Muzeum Podlaskie od wielu lat podejmuje badania archeologiczne w postaci wykopalisk oraz nadzorów, które pozwoliły na odkrycie pozostałości budownictwa oraz artefaktów związanych z codziennym życiem mieszkańców regionu. W kontekście historii gospodarczej badania te umożliwiają lepsze zrozumienie wpływu handlu na rozwój tych obszarów oraz na kształtowanie się specyficznych cech kulturowych i ekonomicznych. Również aspekty antropologiczne, takie jak konstrukcja tożsamości kulturowej i rozwój społeczności lokalnych, są ważnymi elementami tego badania.

Należy podkreślić, że wyniki badawcze mają także znaczenie dla dziedzictwa kulturowego regionu, a ich wykorzystanie pozwala na identyfikację oraz ochronę zabytkowych układów przestrzennych.

Niebagatelną częścią programu jest systematyczna publikacja wyników badań archeologicznych w czasopismach naukowych oraz monografiach. Wskazane publikacje przyczyniają się do podniesienia świadomości społecznej na temat dziejów oraz kultury tego obszaru oraz stanowią wartościowe źródło w kontekście zrozumienia ich znaczenia dla współczesnych mieszkańców.

Kierownicy projektu: Hubert Lepionka
e-mail: h.lepionka@muzeum.bialystok.pl