Wołkow

W 2013 roku Muzeum Podlaskie w Białymstoku podjęło wyzwanie utworzenia wyodrębnionej kolekcji wybitnego artysty fotografika – Wiktora Wołkowa (1942–2012), przejmując znaczną część jego spuścizny.

Muzeum

Wiktor Wołkow był związany z naszym muzeum od 1968 roku, kiedy podjął w nim pracę na stanowisku fotografa. Po wyborze samodzielnej drogi twórczej wciąż pozostawał w serdecznych relacjach ze swoimi dawnymi współpracownikami, jak i z nowym pokoleniem podlaskich muzealników.

Zbiory

W grudniu 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego sfinansował zakup dorobku twórczego artysty – tysięcy klatek negatywów wykonanych podczas kilkudziesięciu lat pracy fotografika. Wdowa po artyście – pani Grażyna Wołkow – w tym samym czasie przekazała w darze sprzęt fotograficzny i filmowy oraz wyposażenie pracowni fotograficznej męża. Obecnie kolekcja liczy 134 028 obiektów, na które składają się: negatywy, diapozytywy i fotografie zinwentaryzowane w 9 574 numerach inwentarzowych.

Misja

Do 2023 roku zbiór ten był przechowywany w Muzeum Historycznym w Białymstoku. Po utworzeniu sprofilowanej placówki – Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa – został w całości przekazany pod jej pieczę. Jednym z głównych zadań powstającego muzeum będzie promocja szeroko pojętego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego terenów wiejskich województwa podlaskiego, utrwalonego w artystycznych fotografiach Wiktora Wołkowa.

Siedziba

Siedzibą muzeum jest XVIII-wieczny dworek myśliwski w Turośni Kościelnej, położony nieopodal puszczy i nadrzecznych pejzaży wielokrotnie rejestrowanych przez Wiktora Wołkowa.

Mistrz

Wiktor Wołkow na stałe zapisał się w świadomości mieszkańców Podlasia jako jedna z najwybitniejszych osobowości artystycznych naszego regionu. „Zawsze dążył do ideału, co czyniło go mistrzem, a jego fotografie dziełami sztuki”.