Strona główna

Muzeum Podlaskie w Białymstoku gromadzi, przechowuje, konserwuje oraz udostępnia zbiory dotyczące historii województwa podlaskiego i historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także zabytki dokumentujące życie i twórczość osób pochodzących z tych ziem, które przyczyniły się do wzbogacenia dziedzictwa kulturowego Polski.

Dorobek ponad siedemdziesięciu lat działalności naszego Muzeum to bogactwo zbiorów sztuki, reprezentowanej niemal w każdej z dziedzin, zabytków archeologicznych w pełnym zakresie chronologicznym dziejów regionu, cennych archiwaliów i imponującego zbioru ikonografii oraz wielu materialnych świadectw historii Podlasia. Wystarczy wspomnieć unikalne kolekcje: szesnastowiecznych fresków supraskich, tatarianów, numizmatów, rzeźb Alfonsa Karnego czy dzieł zebranych w Galerii Sztuki Współczesnej.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku to także zabytkowe obiekty – jedne z najcenniejszych na Podlasiu. Wielka Synagoga z 1642 roku z zachowanymi polichromiami, pałac w Choroszczy – letnia rezydencja Branickich, piękna dziewiętnastowieczna willa generała Mikołaja von Driesena – perła drewnianej architektury Białegostoku – czy inna miejska rezydencja – secesyjna kamienica Cytronów.
Naszą intencją jest udostępnienie publiczności swobodnego dostępu do wszystkich znajdujących się pod pieczą Muzeum zabytków oraz wiedzy wypracowanej przez pokolenia muzealników

MUZEUM PODLASKIE
SZTUKA I DZIEDZICTWO WIEKÓW

Rozgość się i zostań z nami na dłużej

MUZEUM PODLASKIE
SZTUKA I DZIEDZICTWO WIEKÓW

Rozgość się i zostań z nami na dłużej

NASZE MUZEA

NASZE MUZEA

Ratusz z wieżą zegarową. Jasny kolor ścian kontrastuje z czerwienią spadzistych dachów.

Murowany budynek synagogi zbudowany na planie kwadratu, przykryty wysokim łamanym dachem z czerwonej dachówki. W północno-wschodnim narożniku stoi, w dolnej części kwadratowa, w górnej ośmioboczna, niska wieża Z trzech stron przylegają niskie przybudówki – niegdyś sklepiki, domy nauki, przedsionki oraz babińce, z których kobiety mogły obserwować modły przez zakratowane okienka.

Biały piętrowy budynek muzeum na tle Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

Siedziba Muzeum Historycznego, miejska rezydencja w Białymstoku wzniesiona w stylu secesyjnym nurtu klasycyzującego. Budynek posiada wejście główne po lewej stronie ujęte parą masywnych, zwężających się ku górze lizen, połączonych wyrazistym gzymsem. Po prawej stronie znajduje się brama na podwórze zamknięta łukiem. Fasada ozdobiona jest kwiatami słonecznika i motywami roślinnymi.

Drewniana willa, piętrowa willa ze spadzistym dachem. Wokoło rośnie wiele drzew pokrytych jesiennymi liśćmi w różnych kolorach.

Budynek piętrowego ratusza z wieżą zegarową nocą, oświetlony od dołu reflektorami na tle ciemnego nieba.

Piętrowy, biały budynek ze spadzistym dachem pokrytym czerwoną dachówką. Wokół rośnie wiele drzew pokrytych zielonymi liśćmi.

Ratusz w Białymstoku - Siedziba główna

Biały piętrowy budynek muzeum na tle Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

Budynek piętrowego ratusza z wieżą zegarową nocą, oświetlony od dołu reflektorami na tle ciemnego nieba.

Murowany budynek synagogi zbudowany na planie kwadratu, przykryty wysokim łamanym dachem z czerwonej dachówki. W północno-wschodnim narożniku stoi, w dolnej części kwadratowa, w górnej ośmioboczna, niska wieża Z trzech stron przylegają niskie przybudówki – niegdyś sklepiki, domy nauki, przedsionki oraz babińce, z których kobiety mogły obserwować modły przez zakratowane okienka.

Siedziba Muzeum Historycznego, miejska rezydencja w Białymstoku wzniesiona w stylu secesyjnym nurtu klasycyzującego. Budynek posiada wejście główne po lewej stronie ujęte parą masywnych, zwężających się ku górze lizen, połączonych wyrazistym gzymsem. Po prawej stronie znajduje się brama na podwórze zamknięta łukiem. Fasada ozdobiona jest kwiatami słonecznika i motywami roślinnymi.

Drewniana willa, piętrowa willa ze spadzistym dachem. Wokoło rośnie wiele drzew pokrytych jesiennymi liśćmi w różnych kolorach.

Piętrowy, biały budynek ze spadzistym dachem pokrytym czerwoną dachówką. Wokół rośnie wiele drzew pokrytych zielonymi liśćmi.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Przejdź do góry