Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwieź duża.

Pozostałości osad obronnych (grodzisk) od dawna stanowią ważny element krajobrazu kulturowego Podlasia. Powszechnie łączy je się z okresem wczesnego średniowiecza lub średniowiecza. Zmianę tego przyniósł rok 2018, kiedy to odkryto kilkadziesiąt nowych struktur tego typu. Kilkanaście z nich wyraźnie odbiegało od form znanych dotychczas (m.in. lokalizacja w strefie zatorfionych den dolin rzecznych), na jednym przeprowadzono zaś badania sondażowe określając jednoznacznie jego chronologię na przełom epoki brązu i żelaza. Odkrycie ma charakter przełomowy i jako takie odbiło się szerokim echem w ogólnopolskiej przestrzeni informacyjnej. Projekt zakłada inwentaryzację nowo odkrytych grodzisk i przeprowadzenie kompleksowych badań nieinwazyjnych na czterech wyselekcjonowanych obiektach tego typu. Dobór uwzględnia pełne spektrum zróżnicowania cech morfologicznych i przestrzennych. Uzyskane wyniki pozwolą na rozpoznanie ich konstrukcji i zasięgu stanowiąc podstawę do tworzenia planów ich ochrony.

Poniżej linki do informacji prasowych ze spotkania podsumowującego projekt:

www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79991%2Cpodlaskiearcheolodzy-zlokalizowali-22-unikalne-grodziska-sprzed-ok-25-tys

www.polandin.com/45847723/archaeologists-locate-22-ancient-circular-enclosures-in-podlasie-province

www.rmf24.pl/ciekawostki/news-fenomen-unikalne-odkrycie-archeologow-w-woj-podlaskim,nId,4215360

www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/177329

30 listopada zakończył się zasadniczy etap realizacji projektu pt. Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwieź Duża. W trakcie jego realizacji udało się zweryfikować 22 grodziska pochodzące z późnej epoki brązu. Cztery z nich (w Jatwiezi Dużej gm. Suchowola, Kościukach gm. Choroszcz, Moniuszkach gm. Jaświły i Filipach gm. Wyszki) przebadano metodami nieinwazyjnymi oraz przeprowadzono kompletną analizę geograficzną i archeologiczną. Efektem tych działań jest m in.niespełna 7 ha zobrazowań geomagnetycznych oraz 23 km echogramów georadarowych, które posłużą do dalszej działalności naukowej naszego muzeum.

Zadanie zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego