Sztuka bez granic

„Sztuka bez granic” to projekt edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży z utrudnionym dostępem do kultury polskiej. Odbiorcami działań są Polacy z Grodna na Białorusi, białostoczanie oraz pacjenci z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w wieku od 6 do 16 lat. Projekt składa się z trzech części. Część I bazuje na przeprowadzeniu interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu sztuk pięknych i nowych mediów wspartych wyjazdami terenowymi. Punktem wyjściu do rozważań są zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Część II polega na przygotowaniu wydawnictwa edukacyjnego, wystawy plenerowej, oraz na otwarciu ekspozycji złożonej z prac uczestników w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Projekt zakończymy przeprowadzeniem warsztatów artystyczno-terapetucznych w szpitalu, przygotowanych na podstawie powstałego wcześniej druku. Dodatkowo na terenie szpitala zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna podsumowująca działania projektowe.

Partner projektu:
Polska Szkoła Społeczna im. św. Jana Pawła II w Grodnie
Fundacja Polska Pomoc
Zespół Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Całkowita kwota dotacji: 84 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.