Sztych o Zychu – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego

Celem projektu „Sztych o Zychu – mała ojczyzna Zygmunta Bujnowskiego” jest przygotowanie fabularyzowanej etiudy filmowej poświęconej postaci związanego z Tykocinem Zygmunta Bujnowskiego, utalentowanego malarza, który poświęcił swoją karierę artystyczną by jako żołnierz-ochotnik wziąć udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Planowany film powstał jako efekt współpracy Muzeum w Tykocinie, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej (Tykocińskiego Teatru Amatorskiego) i uczniów miejscowych szkół podstawowych. W czasie trwania projektu jego uczestnicy wzięli udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez historyków oraz warsztatach aktorsko-filmowych, w trakcie których pod okiem profesjonalnego reżysera stworzyliby scenariusz filmu krótkometrażowego, a następnie wystąpili w roli aktorów.

Według pomysłodawców projektu film o Bujnowskim, ma być jedynie pretekstem do zaangażowania społeczności lokalnej do lepszego poznania historii swojego miasta i regionu w kontekście odzyskania niepodległości. Dla mieszkańców niewielkiej miejscowości, jaką jest Tykocin (ok. 2000 tys. mieszkańców), przypomnienie i promowanie postaci Zygmunta Bujnowskiego, może mieć również znaczenie praktyczne w postaci podniesienia atrakcyjności turystycznej miejsca – będącej nie bez znaczenia dla lokalnego rynku pracy.

Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022

Partnerzy projektu:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej

Szkoła Podstawowa w Radulach