Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014–2020.

Beneficjent Wiodący: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Całkowity budżet projektu: 1 341 982,36 euro

Celem projektu była ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie Centrum Badań i Konserwacji Zabytków: w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Dzięki stworzeniu pracowni, wyposażeniu ich w specjalistyczny sprzęt będzie można przeprowadzać konserwację zabytków dla innych jednostek, które nie posiadają takich pracowni. Ponadto Centrum Konserwacji będzie prowadzić badania, przeprowadzać szkolenia i doradzać w zakresie dobrych praktyk ochrony zabytków. W ramach projektu zaplanowano utworzenie wspólnej bazy danych, w której zostaną zaprezentowane efekty prac konserwatorskich. Dzięki temu baza będzie dostępna szerokiemu gronu odbiorców, w tym: mieszkańcom regionu, turystom, specjalistom, studentom, uczelniom itp. Powstanie pełnej bazy danych zaplanowane jest na kolejne lata po zakończenie projektu.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:

  • Adaptację i renowację budynku przy ul. Pałacowej 2A na potrzeby centrum badań i konserwacji artefaktów.
  • Zakup wyposażenia warsztatowego i specjalistycznego sprzętu, w tym samochodu do przewozu zabytków.

Budynek Regionalnego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy przy ul. Pałacowej 2A to obiekt o powierzchni całkowitej ok. 400 m2.

Powstaną następujące pracownie: fotograficzno-komputerowa, konserwacji papieru, tkanin i skóry, konserwacji drewna wraz ze stolarnią, komora do fumigacji, w której odbędzie się dezynfekcja i dezynsekcja przedmiotów i zbiorów muzealnych, pomieszczenie z liofilizatorem, konserwacji ceramiki, konserwacji metalu, pozłotnicza.

Projekt jest realizowany w latach 2020-2023.

Baza danych konserwowanych i badanych eksponatów jest dostępna pod adresem:
konserwacja.muzeum.bialystok.pl

Bieżące informacje o postępach prac można śledzić w mediach społecznościowych Muzeum Podlaskiego w Białymstoku: FB, Instagram, Twitter.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.