Zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie

Celem projektu  jest nabycie urządzeń oraz systemów potrzebnych do wyposażenia wystawy stałej w budynku dawnego Domu Talmudycznego w Tykocinie. Zadanie przewiduje wyposażenie ekspozycji muzealnej w nowe systemy wystawiennicze, monitoring oraz manekiny muzealne.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury wynoszą 90 000 zł (73,96%).

Projekt został również dofinansowany kwotą 31 680 zł (26,04%) pochodzącą z budżetu Województwa Podlaskiego.

Całkowita kwota dotacji: 121 680 zł.