Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego (nr 03859/21)

Typowymi elementami krajobrazu województwa podlaskiego są nekropole wielu wyznań i narodowości, które zamieszkiwały ten rejon pogranicza przez wieki. Pośród łatwo rozpoznawalnych kirkutów i mizarów uwagę przykuwają cmentarzyska, nazywane „mogiłkami”. Można na nich zaobserwować unikalny element obrządku cechujący się oznaczaniem poszczególnych grobów stelami. Pomimo zainteresowania naukowców tym typem cmentarzysk od XIX wieku, do dnia dzisiejszego nie są one wystarczająco zbadane. Projekt zakładał przeprowadzenie badań nieinwazyjnych, analiz specjalistycznych oraz badań sondażowych trzech wybranych stanowisk wpisanych do rejestru zabytków: Harkawicze, st. 1, Knyszewicze, st. 1, Pieńki, st. 3. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie bazy naukowej zawierającej wiedzę na temat stanu zachowania, struktury wewnętrznej i chronologii tych obiektów. Może być podstawą do wypracowania efektywnych form ochrony oraz dalszych prac nad rozpoznaniem fenomenu cmentarzysk ze stelami na Podlasiu.

Kierownik projektu – Hubert Lepionka, asystent w Dziale Archeologii Muzeum Podlaskiego.

Instytucje biorące udział w realizacji zadania:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Całkowita kwota dotacji: 48 195 zł.