Przeprowadzenie konserwacji i badań specjalistycznych średniowiecznej broni o wyjątkowej wartości

W 2016 roku podczas sprawnej akcji Służby Celnej Rzeczpospolitej Polskiej na polsko-białoruskiej granicy została udaremniona próba przemytu zabytków archeologicznych o szczególnej wartości archeologicznej. Wśród nich znajdował się średniowieczny hełm wraz z pozostałościami zbroi oraz trzy szable. Są to zabytki unikalne na skalę światową.

Poza hełmem znajdującym się obecnie w Muzeum Podlaskim, znane są jedynie trzy hełmy w podobnym typie:
a) hełm identyfikowany z gruzińskim bohaterem Baqatarem, znany jedynie z czarnobiałej fotografii z początku XX wieku i szkicu V. Pfaf’a zrobionego w 1869 roku; obecnie zabytek uznaje się za zaginiony;
b) hełm znajdujący się w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku (USA), na podstawie inskrypcji na dzwonie hełmu identyfikowany jako własność Chana Złotej Ordy Dżany Bega,
c) hełm odkryty na terenie Orenburga (Federacja Rosyjska), który dotychczas nie został opublikowany.

W roku 2021 Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa, w kwocie 27 195 zł na sfinansowanie badań specjalistycznych oraz zakonserwowanie pozyskanych zabytków.

Całkowita kwota dotacji: 27 195 zł.