Konserwacja zabytków archeologicznych (metalowych) odkrytych w trakcie prowadzonych prac terenowych
oraz przekazanych Muzeum przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku

W 2021 roku Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało dotację celową na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa na sfinansowanie zadania pn. Konserwacja zabytków archeologicznych (metalowych) odkrytych w trakcie prowadzonych prac terenowych oraz przekazanych Muzeum przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku. Dzięki otrzymanej dotacji konserwacji poddano 770 zabytków metalowych, w większości wykonanych z żelaza, pozyskanych m.in. z wczesnośredniowiecznych grodzisk w Trzciance i Grodzisku, podlaskich miast – Tykocina i Białegostoku, oraz przekazanych Muzeum przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

Całkowita kwota dotacji: 78 099 zł.