Realizacja, montaż i udźwiękowienie czterech odcinków Muzealnego Expressu – cyklu filmów popularnonaukowych udostępnianych na kanale YouTube Muzeum Historycznego

Produkcje poświęcone zostaną zabytkom ze zbiorów Muzeum Historycznego Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Do zadania wybrano zabytkowe środki płatnicze ilustrujące dzieje pieniądza na ziemiach polskich na początku XX w. (banknot 1000 ostmarek dla terenów okupowanych na wschodzie, Kowno 1918 r.; monety 10 i 20 złotych bite w 900. rocznicę koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego, Warszawa 1925 r.), relikt życia codziennego (samowar będący zarazem zabytkiem techniki i życia społecznego schyłku XIX w.); zabytkowy dokument (Wypis z Ksiąg Szlacheckich Guberni Litewsko Wileńskiey Wywodu Familii Urodzonych na Dziekoniu Dziekońskich Herbu Korab, Wilno, 1820 r.). Różnorodność produkcji poruszających tematy tak regionalne jak ogólnopolskie, pokazujących konkretne zabytki z perspektywy różnych dziedzin historii (społecznej, gospodarczej, sztuki), przyczyni się do popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego, zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i zachęci do odwiedzania naszych placówek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Całkowita kwota dotacji: 12 000 zł.